ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ!

Πιο κάτω θα βρείτε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της σχολής Π&Ν Παναγιώτου. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι βασισμένος στον ανανεωμένο κώδικα που εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Περιλαμβάνει όλα τα νέα σήματα και πινακίδες Τροχαίας που συναντούμε στους δρόμους.

Τα πιο κάτω σήματα εξετάζονται απο τους εξεταστές για την έκδοση Μαθητικής Άδειας, την Απόκτηση Κανονικής Άδειας Αυτοκινήτου καθώς επίσης και τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων!