ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:
  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 45Χ35 χιλ.
  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Προηγούμενη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού
Σημειώσεις:
  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω ή αιτητών ηλικίας άνω των 65 ετών για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, της υποκατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας.
  • Η ανανέωση της κανονικής άδειας οδήγησης για άτομα από 70 ετών και άνω ισχύει για τρία χρόνια.
  • Η έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο.