Σχολή Oδηγών Π. & Ν. Παναγιώτου

Η σχολή οδηγών Π & Ν Παναγιώτου δραστηριοποιείται στη Λεμεσό, Κύπρο. Στόχος της σχολής είναι η εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών με οχήματα όλων των κατηγοριών (μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα (ταχύτητες ή αυτόματα), φορτηγό, λεωφορείο, trailer). Η σχολή μας, σας εγγυάται γρήγορη εκμάθηση και απόκτηση γνώσης σε θέματα ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς.

Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου

Οι εκπαιδευτές της σχολή Π. & Ν. Παναγιώτου, προσφέρουν στον κάθε υποψήφιο οδηγό τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια ασφαλή οδήγηση.

Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

Η σχολή μας προσφέρει μαθήματα για απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης φορτηγού. Η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών γίνεται με τα δικα μας σύγχρονα και διαμορφωμένα φορτηγά.

Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας

Η σχολή Π. & Ν. Παναγιώτου, αναλαμβάνει την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού.

Γρήγορη εκμάθηση και απόκτηση γνώσης σε θέματα ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς.

Eκπαίδευση υποψήφιων οδηγών με οχήματα όλων των κατηγοριών (μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα (ταχύτητες ή αυτόματα), φορτηγό, λεωφορείο, trailer).